Рідченко Марія Андріївна

Спеціалізована разова вчена рада ДФ 26.615.001 ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рідченко Марії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (наукова  спеціальність «Урологія»).

 

Загальна інформація.

Створена відповідно до рішення вченої ради ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» від 10.07.2024 року (протокол №6) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи Рідченко Марії Андріївни на тему: “Удосконалення хірургічного лікування хворих зі стриктурами та облітераціями уретри” на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.06 – урологія.

 

Науковий керівник: Шамраєв Сергій Миколайович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу реконструктивної та геріатричної урології ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

1) Ромащенко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»;

Рецензенти:

2) Григоренко В’ячеслав Миколайович, доктор медичних наук, професор, ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», завідувач відділу відновної урології та новітніх технологій;

3) Мітченко Микола Вікторович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України», провідний науковий співробітник відділу запальних захворювань;

Опоненти:

4) Головко Сергій Вікторович, доктор медичних наук, професор, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри урології МОЗ України;

5) Стаховський Олександр Едуардович, доктор медичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-клінічного відділу торако-абдомінальної онкології клініки онкохірургії ДНП Національний інститут раку МОЗ України.

 

Оголошений захист.

Захист відбудеться дату захисту буде повідомлено додатково   за адресою: 04053, м. Київ, вул. Винниченка, 9а, ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».

 

Дисертація                              файл підпису             asice

Відгук опонента_1                 файл підпису            asice
Відгук опонента_2                 файл підпису            asice
Рецензія рецензента_1         файл підпису            asice
Рецензія рецензента_2         файл підпису            asice

Трансляція офіційного захисту
Відеозапис захисту
Рішення про присудження ступеня доктор філософії