Перета Людмила Василівна

Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук (офіційний захист відбудеться 21 листопада 2023 року в актовій залі ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»).

Перета Людмила Василівна, уролог відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України». Назва дисертації: «Рання діагностика раку нирки та результати хірургічного лікування». Шифр та назва спеціальності – 14.01.06 – «Урологія».
Докторська рада Д 26.615.01 державної установи «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» (04053, м.Київ, вул. В.Винниченка, 9а; тел. (044) 486-67-31).
Науковий керівник: Григоренко В’ячеслав Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».
Офіційні опоненти:
Сагалевич Андрій Ігорович, доктор медичних наук, професор, доцент кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.01.06. Міжнародний гуманітарний університет;
Войленко Олег Анатолійович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділення пластичної та реконструктивної онкоурології Національного інституту раку МОЗ України.