Гацерелія Зураб

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.615.001 ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гацерелія Зураба на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» (наукова  спеціальність «Урологія»).

 

Загальна інформація.

Створена відповідно до рішення вченої ради ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» від 23.01.2024 року (протокол №1) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаційної роботи Гацерелія Зураба на тему: “Парціальна цистектомія з хіміопроменевою терапією при м’язево-інвазивному раку сечового міхура” на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.06 – урологія.

 

Науковий керівник: Сакало Валерій Севастьянович, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, завідуючий відділом онкоурології ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради:

Голова ради:

1) Ромащенко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»;

Рецензенти:

2) Шамраєв Сергій Миколайович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу реконструктивної та геріатричної урології ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»;

3) Данилець Ростислав Олегович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України»;

Опоненти:

4) Костюк Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України;

5) Сагалевич Андрій Ігорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика МОЗ України.

 

Оголошений захист.

Захист відбудеться 11 квітня 2024 року о 12:00  за адресою: 04053, м. Київ, вул. В.Винниченка, 9а, ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України».

 

Дисертація                              файл підпису            p7s

Відгук опонента_1                 файл підпису            asice
Відгук опонента_2                 файл підпису            asice
Рецензія рецензента_1         файл підпису            asice
Рецензія рецензента_2         файл підпису            asice

Трансляція офіційного захисту
Відеозапис захисту
Рішення про присудження ступеня доктор філософії