Вчені виділили основні фактори ризику рецидиву СКХ у дітей

1 Лютого 8:50
 
Вчені виділили основні фактори ризику рецидиву СКХ у дітей
 
У дітей з нефролітіаз ризик рецидиву протягом 3 років після першого епізоду становить 50%. У керівництві Американської урологічної асоціації з медикаментозного лікування нефролітіазу рекомендується стратифікувати метаболічні оцінки відповідно до ризику утворення каменів у майбутньому. Однак у педіатричній популяції з СКХ такої стратифікації ризику немає.
Вчені виділили 3 основні незалежні фактори ризику рецидиву СКХ. Дослідниками було проведено ретроспективний огляд даних дітей віком до 17 років з діагнозом нефролітіаз, які пройшли не менше одного повного циклу динамічного спостереження у двох спеціалізованих дитячих лікарнях у період з 2012 до 2017 року.
 
З дослідження були виключені діти із встановленою моногенною сечокам’яною хворобою, а також діти із періодом спостереження менше 1 року. Рецидив СКХ  після початкової діагностики та лікування нефролітіазу визначався наступним чином: подальше хірургічне втручання, виявлення нового каменю під час візуалізації, повідомлення про відходження каменю або виникнення ниркової коліки. Між пацієнтами з рецидивом СКХ і без нього порівнювалися та аналізувалися клінічні та демографічні фактори.
Усього було проаналізовано 200 пацієнтів із середнім клінічним періодом спостереження 2,9 року. Медіана віку склала 11,5 років (міжквартильний розмах: 6,0-15,5), 109 (54,5%) пацієнтів були чоловічої статі та 91 (45,5%) – жіночої, у 94 (47%) пацієнтів були відповідні захворювання. Рецидив  розвинувся у 82 пацієнтів (41,0%). Вік >12 років (ОР 2,21, 95% ДІ 1,42-3,45), нефролітіаз в особистому анамнезі (ОР 1,82, 95% ДІ 1,14-2,89) та сімейний анамнез нефролітіазу (ОР 1 ,62, 95% ДІ 1,05-2,51) були пов’язані з рецидивом СКХ при однофакторному аналізі, у той час як вік > 12 років (ВР 2,09, 95% ДІ 1,33-3,27) та особистий анамнез нефролітіазу (ВР 1,63, 1,02-2,6) зберігали значущість при багатофакторному аналізі.
Аналіз виживання продемонстрував підвищений ризик рецидиву при накопиченні факторів ризику. Аналіз чутливості з урахуванням відсутніх даних сімейного анамнезу зберіг значимість всім трьох змінних. Підлітковий вік та наявність нефролітіазу в анамнезі є незалежними факторами ризику рецидиву СКХ у дітей. Розуміння цих факторів ризику та характеру рецидиву СКХ у педіатричній популяції потенційно може покращити консультування для подальшого метаболічного дослідження та індивідуального клінічного спостереження.
 
Джерело: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34980558/