Оголошення

2 Травня 13:18

ОГОЛОШЕННЯ
Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України
1. Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол № 3 від 5 квітня 2024р.), оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукової ради), а саме:
7 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.
Члени Наукової ради обираються на вказані вище вакантні місця строком на 4 роки, за винятком одного вакантного місця за секцією біології, медицини та аграрних наук, що виникло в результаті дострокового припинення повноважень у зв’язку зі смертю члена Наукової ради, і на яке буде обрано члена Наукової ради зі строком повноважень в межах чотирьох років від дати набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2023 р. № 320-р.
2. Загальні положення щодо конкурсу, в тому числі вимоги до членів Наукової ради, викладені в Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, що оприлюднене одночасно з цим оголошенням на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також на офіційній веб-сторінці Національного фонду досліджень України.
3. Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти: Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації, групи вчених у кількості не менше п’яти осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук. Самовисування кандидатів у члени Наукової ради не допускається. Суб’єктами подання подаються на конкурс такі документи стосовно кандидата:
анкета кандидата;
у разі висунення Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими науковими організаціями – витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який кандидат має представляти у відповідній секції Наукової ради; витяг повинен також містити контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) відповідальної особи суб’єкта подання.
у разі висунення кандидата групою вчених – протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити:
прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, місце основної роботи та посаду, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності, контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) та згоди на обробку персональних даних кожного учасника групи;
обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам і компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) кандидат має представляти у відповідній секції Наукової ради;
копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи;
заява кандидата зі згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;
згода кандидата на обробку персональних даних;
копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
копії документів про вищу освіту, про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;
копія довідки з основного місця роботи кандидата, з зазначенням посади;
копія документу, що підтверджує наявність стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.
Затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету форми заяви, анкети кандидата, згоди кандидата на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення і подачі документів містяться у додатках 1-4 до цього Оголошення.
Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у електронному вигляді.
За рішенням Ідентифікаційного комітету, з кандидатом може проводитися співбесіда.
4. Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі є 13 вересня 2024 року. Датою початку конкурсу вважається дата оприлюднення цього оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.
Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Орієнтовною датою оприлюднення результатів конкурсу є 11 жовтня 2024 року.
5. Документи в електронному вигляді надсилаються суб’єктами подання разом із супровідним листом на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (E-mail: uasciencecops@gmail.com), не пізніше 23 год. 59 хв. 13 вересня 2024 року.
При порушенні цих вимог документи не приймаються.
6. Контактні дані для довідок щодо конкурсу: електронна пошта uasciencecops@gmail.com, телефон (097) 117-38-06.