Урологічне товариство Австралії та Нової Зеландії

26 Березня 8:56
22 березня 2022 року
 
Проф. В. М. Лісовий
Президент Української урологічної асоціації
 
Шановний професоре Лісовий.
Ми всі з сумом і тривогом спостерігали за звірствами у вашій прекрасній країні, які нав’язує Росія. Я хотів повідомити вам, що ваші колеги з Австралії та Нової Зеландії з Аотеароа солідарні з вами та кожним членом вашої урологічної асоціації разом із кожним дорослим і дитиною України.
USANZ простягає наші колективні руки до України та бажає цієї неймовірної послідовності подій щоб прийти до мирного завершення без подальших втрат життя та постійних негараздів. Будь ласка, повідомте нам, якщо ми можемо чимось допомогти. Тим часом я хотів би, щоб ви знали, що я написав нашим ширшим членам про це дуже важливе питання (додаток 1). Я можу лише сподіватися, що вам, вашій родині, одноліткам і друзям буде безпечно пройти через цей важкий час. ми можемо підключитися в більш безпечні часи.
 
Щиро Ваш,
Прем Рашид
Президент Урологічного товариства Австралії та Нової Зеландії
 
 
22 March 2022 
Prof V M Lisovyi
President Ukrainian Urological Association
Dear Prof Lisovyi
We have all been watching with sadness and dismay at the atrocities in your beautiful country imposed by Russia. I wanted to let you know that your Australian and Aotearoa New Zealand colleagues stand in solidarity with you and every member of your Urological Association along with every adult and child of Ukraine.
 
USANZ extends our collective hands to Ukraine and wish for this unimaginable sequence of events to come to a peaceful close without further loss of life and ongoing adversity.Please let us know if there is anything we can do to help. In the meantime, I wanted you to know that I have written to our wider membership about this very important issue (Attachment 1).I can only hope that you, your family, peers and friends have a safe journey through this difficult time.Until we can connect in safer times.
 
Yours sincerely,
Prem Rashid
PresidentUrological Society of Australia and New Zealand
 
 
P: +61 2 9362 8644 F: +61 2 9362 1433                                                                                                                                  ABN 64 880 438 690 Suite 512 Eastpoint, 180 Ocean Street,
 Edgecliff, NSW 2027, 
Australiawww.usanz.org.au