Суверенна та незалежна Україна – The Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

2 Травня 7:36

Independent and sovereign Ukraine-Суверенна та незалежна Україна

The Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences

We express our opposition against actions taken by the Russian Federation towards independent and sovereign Ukraine. We encourage all people who would like to support the humanitarian action to participate in public donations and to support activities undertaken by the IBB PAS community.

IBB PAS Authorities and Head of the Scientific Council

Until today, 50 people have found hospitality in our hotel with full board. This action was strongly supported by the owner of the buffet run at IBB PAS.
A games room has been set, and our staff and their friends organise trips to cinemas and museums as well as entertainment for children.
Our employees and students support and help the families from Ukraine who are staying with us.
The collection of items to be handed over to the Ukrainian House is carried out in cooperation with the International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw.
We provide legal and medical assistance to our guests from Ukraine.
We have launched an internal IBB START program, which allows students, doctoral candidates and staff to be shortly hired at START to work for us and at the same time apply for other funding or employment.
We have submitted an application for doctoral scholarships to the Polish National Agency for Academic Exchange, funds from the National Science Center and the Polish Academy of Sciences.
We have arranged accommodation and transportation for members of the Ukrainian Antarctic Expedition and look forward to receiving 26 returnees from the Ukrainian Antarctic Station Vernadsky in the coming weeks.
As part of the transport service of the Polish Antarctic Station to H. Arctowski, we started a cooperation with the Ukrainian Antarctic Program, which allowed us to use the Ukrainian icebreaker RV Noosphere, which interrupted the cooperation with the Russian service provider.

https://ibb.edu.pl/en/niepodlegla-i-niezalezna-ukraina-суверенна-та-незалежна-україна/

Незалежна та суверенна Україна-Суверенна та незалежна Україна

Ми висловлюємо свою опозицію діям Російської Федерації щодо незалежної та суверенної України.

Ми закликаємо всіх людей, які хотіли б підтримати гуманітарну акцію, брати участь у громадських пожертвувань та підтримувати заходи, що проводяться спільнотою IBB PAS. Органи IBB PAS та голова вченої ради На сьогоднішній день у нашому готелі з повним пансіоном зустріли гостинність 50 осіб. Цю акцію рішуче підтримав власник буфету в IBB PAS.

Облаштовано ігрову кімнату, а наші співробітники та їхні друзі організовують поїздки в кінотеатри та музеї, а також розваги для дітей. Наші співробітники та студенти підтримують та допомагають родинам з України, які перебувають у нас. Збір предметів для передачі до Українського дому здійснюється у співпраці з Міжнародним інститутом молекулярної та клітинної біології у Варшаві.

Ми надаємо юридичну та медичну допомогу нашим гостям з України. Ми запустили внутрішню програму IBB START, яка дозволяє студентам, докторантам і співробітникам незабаром наймати в START для роботи на нас і в той же час подавати заявки на інше фінансування або працевлаштування.

Ми подали заявку на отримання докторської стипендії до Польського національного агентства академічних обмінів, кошти Національного наукового центру та Польської академії наук.

Ми організували проживання та транспорт для членів Української антарктичної експедиції та з нетерпінням чекаємо на прийом 26 осіб, які повернулися з Української антарктичної станції «Вернадський» у найближчі тижні.

У рамках транспортного обслуговування польської антарктичної станції до Г. Арктовського ми розпочали співпрацю з Українською антарктичною програмою, що дозволило нам використовувати український криголам RV Noosphere, що перервало співпрацю з російським постачальником послуг.

https://ibb.edu.pl/en/niepodlegla-i-niezalezna-ukraina-суверенна-та-незалежна-україна/