Help the People of Ukraine. Допомога

10 Квітня 7:00

Help the People of Ukraine

The impact on the people of Ukraine has been devastating. And while the situation continues to escalate, so does the need for help — from emergency relief on the ground, to support for those fleeing to neighboring countries.

Help the people of Ukraine by supporting one of these organizations: 

Fight for Right: 

Ukrainian organization, Fight for Right, promotes and protects the human rights of people living with disabilities in her community. In response to the crisis, Fight for Right is coordinating accessible shelter, evacuations, and emergency services–ensuring those living with disabilities aren’t left out of the humanitarian efforts. 

Hungarian Helsinki Committee: 

Hungarian Helsinki Committee have been helping provide free-of-charge legal assistance and representation to refugees in Hungary for decades. Right now, they are focused on helping asylum seekers from Ukraine find professional and free legal assistance. 

Fundacja Ocalenie: 

Following reports that a number of African and Indian students have faced discrimination at the border of Poland while trying to escape to safety, Fundacja Ocalenie has stepped in to provide support. 

Kyiv Independent: 

The Kyiv Independent, an English-language media outlet, was launched three months ago and was created on the principles of independent journalism and free-press. The goal of their Go Fund Me campaign is to keep the accurate news coming. 

Polish Migration Forum: 

This Polish organization is offering a free crisis hotline to assist people who are being affected by the Ukrainian crisis, including individuals who have fled the country, families worried about the well-being of their children, and those who have relatives in Ukraine and are feeling a sense of hopelessness.  

Cordélia Foundation for the Rehabilitation of Torture Victims: 

A Hungarian nonprofit that has experience helping severely traumatized asylum seekers, refugees, and their family members. They provide counseling and advanced psychiatric support. 

Urgent Action Fund for Women’s Human Rights: 

The Urgent Action Fund is helping support women, transgender, and nonbinary activists on the ground in and around Ukraine, by providing flexible funding, access to communication channels, and medical support.  

International Organization for Migration (IOM): 

IOM is scaling up its humanitarian operations in Ukraine and neighboring countries, providing emergency services in health, shelter, winter supplies, and protection. 

Association for Legal Intervention: 

This Polish NGO has been providing pro bono legal work for migrants and refugees since 2005. Due to the rapidly changing rules and individual cases of those fleeing Ukraine, the Association for Legal Intervention just launched a dedicated legal portal to provide prompt legal advice.

 

Допоможіть народу України

Вплив на народ України був руйнівним. І хоча ситуація продовжує загострюватися, зростає потреба в допомозі

— від невідкладної допомоги на місцях до підтримки тих, хто втікає до сусідніх країн. Допоможіть народу України, підтримавши одну з цих організацій:

Боротьба за право: Українська організація «Боротьба за право» пропагує та захищає права людей, які живуть з інвалідністю у своїй громаді. У відповідь на кризу «Боротьба за право»

координує доступний притулок, евакуацію та служби екстреної допомоги, щоб люди, які живуть з інвалідністю, не залишалися осторонь гуманітарних зусиль.

Угорський Гельсінкський комітет: Угорський Гельсінкський комітет протягом десятиліть допомагає надавати безкоштовну юридичну допомогу та представництво біженцям в Угорщині. Зараз вони зосереджені на тому, щоб допомогти шукачам притулку з України знайти професійну та безкоштовну юридичну допомогу.

Fundacja Ocalenie: Після повідомлень про те, що низка африканських та індійських студентів зіткнулися з дискримінацією на кордоні Польщі, намагаючись втекти в безпечне місце, Fundacja Ocalenie втрутилася,щоб надати підтримку.

Київ Незалежний: Англомовне ЗМІ Kyiv Independent було запущено три місяці тому і було створено на засадах незалежної журналістики та вільної преси. Мета їхньої кампанії Go Fund Me — підтримувати точні новини.

Польський міграційний форум: Ця польська організація пропонує безкоштовну кризову гарячу лінію для допомоги людям, які постраждали від української кризи, включаючи осіб, які втекли з країни, сім’ї,

які турбуються про добробут своїх дітей, і тих, хто має родичів в Україні і відчуває себе відчуття безвиході.

Фонд Корделії реабілітації жертв катувань: Угорська некомерційна організація, яка має досвід допомоги сильно травмованим шукачам притулку, біженцям та членам їхніх сімей. Вони надають консультації та розширену психіатричну підтримку.

Фонд термінових дій з прав жінок: Фонд термінових дій допомагає підтримувати жінок, трансгендерів і небінарних активістів на місцях в Україні та навколо неї, надаючи гнучке фінансування, доступ до каналів зв’язку та медичну підтримку.

Міжнародна організація з міграції (МОМ): МОМ розширює свої гуманітарні операції в Україні та сусідніх країнах, надаючи невідкладні послуги з охорони здоров’я, укриття, зимові запаси та захист.

Асоціація правового втручання: Ця польська неурядова організація з 2005 року надає юридичну роботу для

мігрантів та біженців на безоплатній основі. Через швидкі зміни правил та окремих випадків тих, хто тікає з України, Асоціація правового втручання щойно запустила спеціальний юридичний портал для надання оперативної

юридичної консультації.

https://sciences.ucf.edu/sociology/ukraine/

University of Central Florida