ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ про нововведення в сфері охорони здоров’я “УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТАФІЛАКТИКИ ХВОРИХ НА КАЛЬЦІЙ-ОКСАЛАТНИЙ НЕФРОЛІТІАЗ”

22 Вересня 8:04

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
про нововведення в сфері охорони здоров’я
“УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТАФІЛАКТИКИ ХВОРИХ НА КАЛЬЦІЙ-ОКСАЛАТНИЙ НЕФРОЛІТІАЗ”

 

завантажити в PDF

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ДУ “ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

№   1 – 2021

Випуск   з проблеми

 “Урологія”

Підстава: рішення Вченої ради ДУ “Інститут урології НАМН України”, протокол № 2 від 09.02. 2021;

рецензія експерта МОЗ України

 

Напрям впровадження:

урологія

 

УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТАФІЛАКТИКИ ХВОРИХ НА КАЛЬЦІЙ-ОКСАЛАТНИЙ НЕФРОЛІТІАЗ

 

УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ:

ДУ «ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ НАМН УКРАЇНИ»

МОЗ УКРАЇНИ

А В Т О Р И:

чл.-кор. НАМН України ВОЗІАНОВ С,О.,

д.мед.н., проф. ЧЕРНЕНКО В.В.,

д.біол..н., проф. НІКУЛІНА Г.Г.,

к.мед.н. МИГАЛЬ Л.Я.,

к.біол.н. ЖЕЛТОВСЬКА Н.І.,

д.мед.н. ЧЕРНЕНКО Д.В.,

к.мед.н. САВЧУК В.Й.,

к.мед.н. ЛАДНЮК Р.Є.,

СЕРБІНА І.Є

м. КИЇВ – 2021

Суть впровадження: призначено для удосконалення комплексної метафілактики хворих на кальцій-оксалатний нефролітіаз шляхом  диференціації видів гіперкристалурії і урахування вмісту кальцію, оксалатів та уратів у сечі.

 

Пропонується для впровадження в закладах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) урологічного профілю.

Поширеність кальцій-оксалатного нефролітіазу (Са-Ох НЛ) в Україні складає 65,4-70,2% і має тенденцію до зростання. В 65-70% випадків хворобу діагностують в найбільш працездатному віці. Са-Ок НЛ має тенденцію до рецидивування до 50% та більше протяом перших 5 років після операції. Важливим напрямком у наданні медичної допомоги таким хворим є удосконалення методів персоніфікованої метафілактики, тобто повинна бути корекція гіперкристалурії: гіперкальційурії, гіпероксалурії та гіперурікурії.

Для проведення науково обґрунтованої метафілактики Са-Ок НЛ необхідно визначити вміст кальцію, оксалатів та уратів у сечі хворих, а також виділити види кристалізації, для чого пропонуються виконувати наступні тести.

1. Низькокальцієва проба застосовується при гіперкальційурії. Хворому протягом 3-х діб призначають низькокальцієву дієту з наступним визначенням рівню кальцію у добовій сечі. Зниження рівню кальцію до норми свідчить про наявність найбільш розповсюдженої абсорбтивної форми гіперкальційурії II типу (причиною є гіперабсорбція кальцію із кишечника). Метафілактичні заходи у  хворих з гіперкальційурією необхідно обов’язково призначати   низькокальцієву дієту. У випадках відсутності зниження  гіперкальційурії встановлюють діагноз гіперкальційурії I типу (неабсорбтивна), що пов’язано з порушенням ферментативної активності печінки.

2. Кальцієва проба  (абсорбтивна гіпероксалурія). Результати дослідження добової сечі свідчать про значне у 25-30% випадків підвищення рівнів оксалурії за нормальних рівнів кальційурії. Гіпероксалурія є агресивним фактором гіперкристалізації, рівень якої залежить  від дієти, що вживається, та абсорбції у кишечнику. Активність абсорбції оксалату залежить від рівня кальцію у кишечнику, який зв’язує оксалат і переводить у нерозчинну форму, тим самим перешкоджаючи   абсорбції. Кальцієва проба: вживання глюконату кальцію по 0,5г тричі на добу протягом 3-х діб. Якщо рівні оксалату у сечі знижуються до верхньої межі норми, то це свідчить про  абсорбтивну гіпероксалурію. Під час метафілактики хворих з вираженою  гіпероксалурією показана кальцієва дієта.

Обстежено та проліковано 896 хворих на Са-Ок НЛ віком від 18,5 до 59 років. Всі хворі  були прооперовані малоінвазивними контактними методами в клініці ДУ “Інститут урології НАМН України”. Термін метафілактики – 3 роки.

Після всебічного обстеження та проведення диференціації видів гіперкристалурії хворих було поділено на наступні групи: група 1А – 279 хворих з гіперкальційурією  та з подальшою  дієтометафілактикою; група 1Б–371 хворий з гіпероксалурією та з подальшою тіазидною метафілактикою; 2 – група порівняння (246 хворих). Пацієнти з групи 2 після видалення каменів знаходилися на метафілактичному лікування згідно вимог протоколів МОЗ України (№ 330 від 15-06-2007). Контроль – 50 практично здорових осіб. Функція нирок хворих збережена. Пацієнти з підгрупи 1 А отримували запропоновану нами дієтометафілактику, яка носила системний характер та включала комплексну терапію: 1)  Дієта постійно з низьким вмістом кальцію; 2) Вітамін В 6– 40.0 мг на добу – 3 місяці, надалі 1 місяць перерва, курси повторювалися протягом 3-х років метафілактики, за необхідності продовжували надалі; 3) Фітопрепарат Канефрон-Н по 2 пігулки тричі на добу протягом двох місяців, надалі місячний прийом  раз у квартал; 4) При гіперурікемії та гіперурікурії – Аллопурінол 300 мг/добу або Аллогексал 300 мг/добу чи Аденурік (40-80 мг) до 2-х місяців; 5) Протизапальна та антибактеріальна терапія згідно аналізів сечі та антибіотикограми; 6) Водний режим – стимуляція діурезу 1.5-2.0 л на добу.  Хворі з підгрупи 1 Б отримували запропоновану нами схему комплексної тіазидної метафілактики. До схеми входили: Хлортіазид 4 мг/добу або Хлорталідон 50 мг на добу (щоквартально); фітопрепарат Канефрон-Н по 2 пігулки тричі на добу (щоквартально);Вітамін В6 – 40.0 мг на добу – один місяць міжквартально; питний режим понад 2л на добу постійно; урікостатик Аденурік (40-80 мг/добу) при гіперурікемії та гіперурікурії 1-2 місяці, за необхідності курси лікування повторювалися; дієтотерапія – кальційвмісна  дієта без обмежень постійно; протизапальна терапія (за показами). Курс протирецидивної терапії проводився поквартально з місячною перервою для клінічного відновлення рівня гіпокаліємії, котра виникає у 1-1,5% хворих.

Встановлено, що показник вмісту кальцію у сечі хворих групи  1 А протягом року нормалізувався, динаміка його змін в сечі на фоні комплексної метафілактики, що була запропонована, носила стабільний характер, що є важливим фактором протирецидивного лікування. В групі 1 Б зафіксовано достовірне зниження (на 43,6%) вмісту оксалатів у сечі, що також наближається до показників контролю. У 2-й групі хворих протягом 3-х років спостереження встановлена лише тенденція до зниження вмісту оксалатів та кальцію у сечі.

Недостатню ефективність метафілактики у групі 2 підтверджує факт  рецидивів каменеутворення у 37,5% хворих проти  5-6% у групах 1 А та 1 Б.

Перелік обладнання та реактивів, необхідних для впровадження нововведення: використовуються фотоелектроколориметр, лабораторний посуд та реактиви вітчизняного виробництва.

Показання до застосування: наявність у хворого Са-Ок НЛ

Протипоказань до застосування немає.

Лабораторні аналізи та клінічні тести, що пропонуються, є доступними,  невитратними, неінвазивними, безпечними для хворого та інформативними.

Застосування удосконалених комплексних метафілактичних заходів, що  нами пропонуються, з використанням персоніфікованого призначення дієтометафілактики або тіазидних діуретиків призводить до суттєвого зменшення рівнів кальцію і оксалатів у сечі хворих на Са-Ох НЛ, що забезпечує зниження процесів рецидивного каменеутворення з 37,5%  до 5-6% у цих пацієнтів.

Ускладнення та помилки не виникали.

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР: “Розробити нові патогенетично обгрунтовані схеми протирецидивного лікування ідіопатичного кальцій-оксалатного нефролітіазу на основі вивчення особливостей його клінічного перебігу“ (№ держреєстрації 0114 U 000097; термін виконання 2017-2019 рр.) та “Вивчити ефективність застосування контактної пневматичної літотрипсії при лікуванні хворих на уролітіаз” (№ держреєстрації 0119 U 003655; термін виконання 2020-2022 рр.)

За додатковою інформацією слід звертатися до авторів інформаційного листа: Возіанов С.О., Черненко В.В., Нікуліна Г.Г., Мигаль Л.Я., Желтовська Н.І., Черненко Д.В., Савчук В.Й., Ладнюк Р.Є., Сербіна І.Є., тел. (044) 486-56-21; ДУ “Інститут урології НАМН України” вул. В.Винниченка 9-А, м. Київ, 04053.

 

Шановний колего!

Інформаційний лист  є анотованим описом  наукової,(науково-технічної продукції, що входить до Переліку наукової (науково-технічної) продукції , призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я (Наказ МОЗ України та НАМН України від 13.11.2013 № 969/97 “ Про удосконалення впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.12.2013 за № 2068/24600).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист спрямований для використання керівниками структурних підрозділів (відповідного профілю) закладів охорони здоров’я України для моніторингу передових технологій діагностики та лікування з подальшим їх упровадженням у практику (Наказ МОЗ України від 14.03.2011  № 142 “Про вдосконалення Державної акредитації закладів  охорони здоров’я “).