Інформаційна довідка про О.Ф.Возіанова

20 Лютого 0:17

   

     Возіанов Олександр Федорович –  видатний вчений, фундатор Академії медичних наук України, Герой України (2000), дійсний член  Національної академії наук України (1991), дійсний член  Національної академії медичних наук України (1993),  дійсний член Російської Академії медичних наук (2001), дійсний член Академії наук Бразилії (1997), дійсний член Польської медичної академії (1997), дійсний член Академії медичних наук Республіки Бєларусь (1998  ), доктор медичних наук (1978), професор (1980), Заслужений діяч науки і техніки України (1986), лауреат Державної премії УРСР з науки і техніки  (1983), лауреат Державної премії України з науки і техніки (2002), президент Асоціації урологів України (1987-2010), ординатор, асистент, доцент, професор, завідувач кафедри урології Київського медичного університету імені О.О.Богомольця (1968-2010), директор Інституту урології НАМН України (1987-2010),  президент Академії медичних наук України (1993-2010).

7 травня 2018 року О.Ф. Возіанов пішов з життя.

     Наукові розробки академіка О.Ф.Возіанова становлять вагомий внесок у фундаментальну та прикладну медицину. Головні напрямки його наукової діяльності – це розробка функціональних методів діагностики та хірургічного лікування основних урологічних захворювань. Загальне визнання набули його роботи з проблем пухлин передміхурової залози. Ним вперше розроблена класифікація передпухлинних станів і раку передміхурової залози і сечового міхура, розроблена оригінальна методика операції і запропоновано спеціальний інструментарій при вилученні доброякісної пухлини передміхурової залози, вперше в країні широко впроваджена радикальна операція при злоякісних пухлинах передміхурової залози. За ці дослідження йому було присуджено у 1983 р. Державну премію України в галузі науки і техніки. Академіком О.Ф.Возіановим заснована перша в Україні лабораторія термодіагностики, відкрито перше відділення екстракорпорального дроблення каменів нирок. Велике значення мають дослідження О.Ф.Возіанова з вивчення клітинних і молекулярних механізмів розвитку раку сечового міхура і впливу на цей процес радіаційного забруднення середовища після аварії на ЧАЕС.

      Відомий у всьому світі як блискучий хірург-уролог, О.Ф.Возіанов своїми руками    врятував життя десяткам тисяч хворих.

      Під керівництвом академіка О.Ф.Возіанова Інститут урології став сучасною академічною установою, в якій створені оптимальні умови для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та надання висококваліфікованої урологічної допомоги населенню України.

      Олександр Федорович налагодив багаторічну міжнародну співпрацю з Європейською Асоціацією урологів; проведення шкіл в рамках ЄАУ дало змогу підвищити рівень професійної підготовки спеціалістів урологів всієї країни. На  з’їзді Асоціації урологів України (м.Трускавець, 2013) академіка О.Ф.Возіанова було обрано Почесним Президентом АУУ.

         О.Ф.Возіанов – визначний організатор науки. Він є одним з  фундаторів Академії медичних наук України, був призначений президентом-організатором Академії, провів велику роботу по її створенню у 1993 році і обраний її першим Президентом.

Створення Академії було важливим етапом у розвитку вітчизняної медичної науки. До складу Академії увійшли провідні наукові заклади, які представляють різні галузі медицини. В них працюють знані в нашій країні і за рубежем вчені, якими створені великі наукові школи і нові наукові напрями в теоретичній, профілактичній і клінічній медицині. За роки, що минули від дня заснування, в Академії активно проводились фундаментальні і прикладні дослідження, присвячені вирішенню найбільш актуальних проблем сучасної медицини, розроблялись і впроваджувались в практику нові методи профілактики, діагностики і лікування найбільш поширених захворювань людини.

Під керівництвом академіка Возіанова, АМН стала авторитетною науковою установою, широко відомою за межами нашої країни. Як президент АМН О.Ф.Возіанов являвся куратором ряду важливих державних медико-соціальних програм, що були спрямовані на покращання здоров’я населення України.

Наукова, лікувальна та громадська діяльність О.Ф.Возіанова відзначена високими державними нагородами, серед яких Орден „Дружби народів”(1986); Орден “За заслуги” ІІІ ступеня (1996); Орден Ярослава Мудрого V ст.(1998); Золота зірка “Героя України” з врученням ордена “Держави”(2000); лауреат Премії ім. Вернадського (2000); двічі “Лауреат Державної Премії України” (1983,2001). Академік О.Ф.Возіанов відзначений іноземними нагородами: Орденом Італійської республіки – “За заслуги”(1999); нагородою США – “Американським Орденом Відзнаки”(2001); медаллю Папи Римського Іоанна Павла II – за створення Академії Медичних Наук України (2001); нагородою Греції – орденом „Гіппократа”(2003);нагородою Російської Федерації „Орденом Петра Великого“ Іст.(2006); Американською „Золотою Медаллю” за внесок в Світову та Українську медицину, хірургію та урологію (2007), Російським „Орденом М.І. Пирогова” (зі стрічкою), 2007р; „Золотою Відзнакою” Європейської Асоціації Урологів(2008); Російським „Орденом М.В.Ломоносова”(2008); Нагородою Папи Римського „Орденом Св. Станіслава Iст.”(2008).

Результати своїх досліджень О.Ф.Возіанов опублікував у понад 600 наукових працях, в їх числі 45 монографій та 15 винаходів. Неодноразово відвідував з програмними виступами різні країни світу, загалом зробивши понад 50 доповідей на найбільш значних наукових форумах урологів і нефрологів в Європі та Америці.

         О.Ф.Возіанов створив велику школу урологів, підготувавши понад 40 докторів і кандидатів наук. Багато хто з його учнів є професорами та керівниками наукових закладів. Наукова спадщина академіка О.Ф.Возіанова та його внесок в розбудову охорони здоров’я населення України залишаться в історії наукової та практичної медицини, історії Інституту урології, а наукові ідеї будуть продовжувати втілюватися в життя його учнями.