Савчук Руслан Валерійович

Повідомлення про офіційний захист на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.06 – урологія.

Савчук Руслан Валерійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної, дитячої та військової хірургії з курсом урології Одеського національного медичного університету МОЗ України. Назва дисертації «Особливості патогенезу необладера й вибір механізмів ендогенного та екзогенного впливу на його адаптацію (клініко-експериментальне дослідження)». 

Захист дисертації відбудеться:  16 квітня 2024 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.615.01 при ДУ “Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України”.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, МОЗ України, аудиторія №401.

 

Реферат

Дисертація

Облікова картка дисертації

Витяг про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації Савчука Р.В.

Відгук офіційного опонента Стуся В.П.

Відгук офіційного опонента Войленка О.А.

Відгук офіційного опонента Щукіна Д.В.

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту