Аспірантура накази, положення, програми за 2022 рік

20.12.2022

Положення про вчену раду

https://drive.google.com/file/d/1jjCIJa0C-jU5n1Qe_IexmB9Dw9vpDIeH/view?usp=sharing

Положення про організацію освітнього процесу

https://drive.google.com/file/d/1W3D-DxkNWwDkWGh2SZ1Gk3sl4NhV5MDg/view?usp=sharing

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін

https://drive.google.com/file/d/1kOWnX8A3hx4h0MpnR2zYLx6qFmOKWURz/view?usp=sharing

Положення про порядок реалізації права  на академічну мобільність

https://drive.google.com/file/d/16pI0Ta1LXuB_JrhS762PZOeDTpymbDep/view?usp=sharing

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти

https://drive.google.com/file/d/1EJh8XNVCbQM1iLY99ZgBmddjqJPOI6iU/view?usp=sharing

Порядок про моніторинг якості освіти

https://drive.google.com/file/d/1MuE5kLn1ytp-LwsQw9XSDVyigoQnZGjF/view?usp=sharing

08.11.2022

Порядок моніторингу виконання дисертацій ДФ і ДН

https://drive.google.com/file/d/1be9gD0cBMgZEJAcIz5IWwIeBkcnd0tEy/view?usp=sharing

Порядок затвердження теми дисертації

https://drive.google.com/file/d/1p3_NSU72hRC9wgX9nkjQ-DO7SnxhVeKF/view?usp=sharing

Порядок проведення попередньої експертизи дисертації

https://drive.google.com/file/d/1FPan7bLFXISEUdcRxT51HKV2B3aSXzfo/view?usp=sharing

22.04.2022

Загальна стратегія розвитку та перспективні напрями наукової діяльності ДУ “Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН України”

на короткостроковий період (2022-2026 рр)

https://drive.google.com/file/d/1sVduDTnEPN5k-lz3PrDidM2thK4oOFUU/view?usp=sharing

25.01.2022

Науково-освітня програма (третій рівень Доктор філософії)

https://drive.google.com/file/d/1pVL86ZafGvKFoAOVS2cDvENUJCyhUNiw/view?usp=sharing

25.01.2022

Положення про порядок ведення первинної документації щодо наукових медико-біологічних  досліджень в ДУ “Інститут урології ім. академіка О.Ф. Возіанова НАМН  України”

https://drive.google.com/file/d/1ABm3LYvLPT1QlPEd5CFsGpBJ5aQ_mBDZ/view?usp=sharing