Anglia Ruskin University. Statement from the Vice Chancellor: Ukraine

27 Квітня 6:38

https://aru.ac.uk/news/statement-on-ukraine

Statement from the Vice Chancellor: Ukraine
Professor Roderick Watkins
 

Anglia Ruskin University

Our whole community is deeply affected by the terrible events unfolding in Ukraine, and our hearts go out to all those caught up in the appalling violence.

We unequivocally condemn the Russian invasion of Ukraine and the terrible suffering being inflicted on the Ukrainian people. We are in close contact with all of our students from Ukraine and are offering full support and guidance, including financial support for those in hardship. Support is also on offer to student and staff members who are from, or have family and friends in Ukraine, Russia and the wider region – for all of whom this is likely to be a very difficult time.

We have a number of longstanding links with Ukraine and will do everything possible to offer support to our Ukrainian colleagues and their students caught up in the suffering, whether remotely or by supporting displaced academics who are able to reach the UK. We have joined the Council for At-Risk Academics (CARA) and will be working with them to identify opportunities to host at-risk academics at ARU.

One of our longstanding International Community Experience (ICE) volunteering projects for students, staff and alumni was working with the local community based at the Chernihiv Medical Centre – in a city now suffering terribly under indiscriminate shelling. This centre provides complex medical and social rehabilitation following the impact of the 1986 Chernobyl nuclear disaster. On behalf of ICE, we are donating funds from this project to support the Ukrainian community in response to the current situation.

We do not hold any investments in, nor have current contracts with Russian companies, and are looking where possible to sever commercial ties with any businesses that trade in Russia. In line with the Universities UK statement of 3 March, we will review all current and planned academic activities involving Russian partners, and make decisions on a case-by-case basis, informed both by UK Government guidance and our own due diligence.

At the same time, we have an absolute responsibility to protect and care for our current students and staff from Russia, many of whom will be greatly distressed by the actions of their Government, and the international condemnation. We must not tolerate any form of harassment or hate speech, and must instead ensure that for them, as for all of us, ARU is genuinely a safe and inclusive community.

There will be more that we can, and should do: to provide support to those most affected, both within our own community and within Ukraine; to support the international effort to stop the war; to promote the values of peaceful, intercultural communication; and to celebrate the rich culture and identity of the Ukrainian people. Please share your ideas and, as ever, contact me directly if you’d like to.

Above all, let’s all remain alert to the profoundly distressing effect these events are having on those around us. Our care for our students and each other and our determination to uphold our values are outstanding, and will guide us through this difficult time.

Professor Roderick Watkins
Vice Chancellor

 

Заява віце-канцлера: Україна

Професор Родерік Уоткінс

Вся наша громада глибоко вражена жахливими подіями, що розгортаються в Україні, і наші серця щиро переживають за всіх, хто охопив жахливе насильство. Ми однозначно засуджуємо вторгнення Росії в Україну та страшні страждання, які завдають українському народу.

Ми перебуваємо в тісному контакті з усіма нашими студентами з України і пропонуємо повну підтримку та рекомендації, включаючи фінансову підтримку тим, хто опинився у скрутному становищі. Підтримка також пропонується студентам та співробітникам, які з України, Росії та інших регіонів або мають сім’ю та друзів – для всіх, для яких це, ймовірно, буде дуже важкий час. Ми маємо низку давніх зв’язків з Україною і зробимо все можливе, щоб запропонувати підтримку нашим українським колегам та їхнім студентам, які потрапили в страждання, чи то дистанційно, чи через підтримку переміщених науковців, які можуть дістатися до Великобританії.

Ми приєдналися до Ради вчених з групи ризику (CARA) і працюватимемо з ними, щоб визначити можливості для розміщення вчених з групи ризику в ARU. Одним із наших давніх волонтерських проектів міжнародного співтовариства (ICE) для студентів, співробітників та випускників була робота з місцевою громадою Чернігівського медичного центру – міста, яке зараз жахливо потерпає від невибіркових обстрілів. Цей центр забезпечує комплексну медико-соціальну реабілітацію після наслідків Чорнобильської катастрофи 1986 року. Від імені ICE ми жертвуємо кошти з цього проекту на підтримку української громади у відповідь на поточну ситуацію.

Ми не вкладаємо жодних інвестицій і не маємо поточних контрактів з російськими компаніями і шукаємо, де це можливо, розірвати комерційні зв’язки з будь-яким бізнесом, який торгує в Росії. Відповідно до заяви Університетів Великобританії від 3 березня, ми розглянемо всю поточну та заплановану академічну діяльність із залученням російських партнерів та прийматимемо рішення в кожному окремому випадку на основі вказівок уряду Великобританії та нашої власної перевірки. У той же час ми несемо абсолютну відповідальність за захист і турботу про наших нинішніх студентів і співробітників з Росії, багато з яких будуть дуже засмучені діями свого уряду та міжнародним осудом.

Ми не повинні терпіти будь-які форми переслідування чи ворожі висловлювання, а натомість повинні забезпечити, щоб для них, як і для всіх нас, ARU була справді безпечною та інклюзивною спільнотою. Ми можемо і повинні робити більше: надавати підтримку тим, хто найбільше постраждав, як у нашій громаді, так і в Україні; підтримувати міжнародні зусилля, спрямовані на припинення війни; пропагувати цінності мирного, міжкультурного спілкування; та прославляти багату культуру та самобутність українського народу.

Будь ласка, поділіться своїми ідеями і, як завжди, зв’яжіться зі мною безпосередньо, якщо хочете. Перш за все, давайте всі залишатися уважними до глибокого жалю, який ці події мають на оточуючих. Наша турбота про наших студентів та один одного, а також наша рішучість підтримувати наші цінності є видатними, і вони допоможуть нам у цей важкий час.

Професор Родерік Уоткінс

Віце-канцлер

https://aru.ac.uk/news/statement-on-ukraine