21 травня 2024 року пішов з життя Драннік Георгій Миколайович

22 Травня 15:24

Наукова медична спільнота України з глибоким сумом повідомляє, що 21 травня 2024 року пішов з життя Драннік Георгій Миколайович, доктор медичних наук (1980 р.), професор (1986 р.), Лауреат Державної Премії з науки і техніки, завідувач лабораторії імунології ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф.Возіанова НАМН України» протягом 42 років.

Основними напрямками наукової діяльності Дранніка Георгія Миколайовича було визначення патогенетичних механізмів розвитку урологічних захворювань шляхом вивчення біологічних маркерів із застосуванням імунологічних методів з загальною метою розробки та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики.

Георгій Миколайович працював в  Інституту урології з 1968 р., а з 1987 р. очолював на загальних засадах створений вперше в Україні науково-дослідний Центр клінічної імунології АМН та МОЗ України. Був головним розробником та керівником Програми “Захист та реабілітація імунної системи населення України” під керівництвом Держкомітету по науці і технологіям Кабінету Міністрів України, а потім – Міністерства по науці і технологіям в рамках Програми “Здоров’я населення України” (1992-1999 гг.). З 1992 по 2004 роки Г.М. Драннік – Головний фахівець МОЗ України з питань клінічної та лабораторної імунології, з 2001 по 2010 роки – Голова Проблемної комісії АМН та МОЗ України «Клінічна імунологія та алергологія». За ці роки з ініціативи та при безпосередній участі Дранніка Г.М. розроблено нормативно-правові документи, які регламентували створення та впровадження в практику охорони здоров’я служби клінічної імунології (накази МОЗ N 104 від 1998 р. та N 422 від 2002 р.).

Професор Драннік Г.М. – перший керівник кафедри клінічної імунології та алергології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, автор першої в Україні Програми викладання дисципліни, перших навчальних посібників (1999; 2003; 2006; 2010 рр.) та першого підручника українською мовою (2006 р.) з клінічної імунології та алергології, підготовлені кадри вищої кваліфікації для медичних ВУЗів України.

З 1998 р. професор Драннік Г.М. – Президент Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації (УТІАІ), останні роки – Почесний Президент УТІАІ. Історію створення Служби та викладання клінічної імунології описано в монографії «Краткий очерк о развитии клинической иммунологии в Украине (2013 р.). Професор Драннік Г.М. засновник (1998 р.) і до останього часу Головний редактор першого в Україні спеціалізованого журналу «Імунологія та алергологія: наука і практика», був членом редакційної Ради журналів, що входять до наукометричної бази «Scopus» –  «Український журнал нефрології та діалізу», «Здоров’я чоловіка». Під керівництвом проф. Дранніка Г.М. підготовлено 11 докторів та 31 кандидат медичних наук. Він є автором більш ніж 800 наукових робіт, у тому числі 15 монографій.

Георгій Миколайович був членом Європейської Академії Алергології та Клінічної імунології (EAACI), нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1979); Почесною грамотою Президії НАМН України (2002); йому надано звання Почесного професора Харківського державного медичного університету (2007). Рішенням Комітету України з державних премій по науці та техніці від 05.11.2018 р. проф. Дранніку Георгію Миколайовичу з групою соавторів присуджено Державну премію України за роботу «Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань».

Високий професійний рівень проф. Дранніка Г.М. сприяли визнанню його робіт та наукового напрямку досліджень в України та світі. Всі ми втратили не тільки відомого фахівця-імунолога, але й Людину з великої літери, якій притамані такі кращі людські якості як інтелігентність, колегіальність, порядність, готовність від щирого серця допомогти всім, хто цього потребує. Під час спілкування із Георгієм Миколайовичем ми завжди заряджалися новими ідеями, його енергією світла, тепла і радості. Наукова спільнота втратила відомого і авторитетного фахівця, якого любили та поважали всі, хто працював поруч. Енергія наукового пошуку, оптимізму, доброзичливості залишаться в пам’яті його колег та учнів назавжди.

Колективи ДУ «Інститут урології НАМН України», кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Громадські організації «Українське Товариство фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації», «Українська Асоціація урологів України», «Українська Асоціація нефрологів і фахівців з трансплантації нирки» глибоко сумують з приводу непоправної втрати.  Світла пам’ять високопрофесійному фахівцю та чудовій людині!