Новини

Відділ дитячої урології є науково-методичним, консультаційним та організаційним підрозділом ДУ "Інститут урології НАМН України".

 

У відділі накопичений великий науково-практичний досвід лікування дітей із захворюваннями та вадами розвитку сечової системи та зовнішніх статевих органів у хлопчиків.

Відділ створений в 1970р. Першим науковим керівником відділу дитячої уролоії був д.м.н., професор Терещенко Олександр Васильович.

Видав 4 монографії: «Хирургия пороков развития мочеточников у детей» (1981), «Рентгено-урологическая диагностика в педиатрии» (1985), «Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей» (1987), «Нарушения уродинамики мочевыводящих путей у детей» (1995), більше 300 публікацій в журналах.

 

 

 

 

 

 

 

З 1990 по березень 2013 рр. відділ очолював д.м.н., професор Сеймівський Данило Антонович (член Європейської асоціації урологів, Заслужений лікар України, головний позаштатний дитячий уролог МОЗ України).

Видав 5 монографій: «Болезни мочевого пузыря у детей» (1992), «Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря» (1989), «Вроджені вади сечових шляхів у дітей» (2000), «Нетримання сечі та розлади сечовипускання у дітей» (2001), «Атлас хірургічних операцій при вроджених вадах сечових шляхів у дітей» (2005), більше 300 публікацій в журналах. Неодноразово приймав участь у конгресах Європейської урологічної асоціації (Стокгольм, Барселона, Мадрид, Париж).

Учасник та організатор багатьох Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та з'їздів по проблемах дитячої урології.

 

 

 

 

 

 

З квітня 2013 р. завідувачем відділу став доктор медичних наук, лікар вищої категорії, головний позаштатний дитячий уролог МОЗ України, член Європейського товариства дитячих урологів Петербургський Володимир Федорович.

Працює у відділі з 1980 року.

Освіта вища - Київський медичний інститут (1972-78рр.).

Спеціальність – дитяча урологія. Післядипломна освіта – курси спеціалізації з урології та дитячої урології. Має сертифікат спеціаліста по спеціальністі "Дитяча урологія", має вищу кваліфікаційну категорію.

Володіє всім об’ємом сучасних діагностичних і лікувальних методик, що використовуються в дитячій урології. Захистив: кандидатську дисертацію «Обгрунтування раціональних термінів і профілактики ускладнень оперативної корекції крипторхізма у дітей» (1987р.); докторську дисертацію «Диференційна діагностика вродженої обструкції сечоводу у дітей та обгрунтування раціональної тактики її лікування» (2007р.).

Стажування за кордоном – 1994, 1996 рр.- Нідерланди, Австрія – 1995, 2003 рр., де удосконалив практичні навички і набув принципово нового досвіду лікування обструктивних уропатій та інших захворювань сечової системи у дітей, які впровадив в роботу клініки дитячої урології та інших регіонів України.

Автор більше 150 наукових праць, має 14 патентів на корисну модель.

Учасник багатьох Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та з'їздів по проблемах дитячої урології.

 

Науковими напрямками відділу є:

• удосконалення методик діагностики і хірургічного лікування вроджених вад верхніх сечових шляхів у дітей молодшого віку;

• удосконалення методик корекції вроджених вад нижніх сечових шляхів і зовнішніх статевих органів у хлопчиків;

• удосконалення методик реабілітації дітей після корекції вроджених вад верхніх сечових шляхів. У відділі виконуються всі види сучасних оперативних втручань з корекції вроджених вад верхніх, нижніх сечових шляхів та зовнішніх статевих органів у дітей молодшого ( до 3-х років) та старшого віку:

• при гідронефрозі;

• при обструктивному та рефлюксуючому мегауретері;

• уретероцеле подвоєного та неподвоєного сечоводу;

• органозберігачі операції при кистах нирки;

• цистопластика при екстрофії сечового міхура;

• уретропластика при всіх формах гіпоспадії;

• корекція крипторхізму, водянки яєчка, епіспадії;

• ендоскопічна корекція різних ступенів міхурово-сечовідного рефлюксу та варикоцелє.

 

 

Клініка має обладнання для лапароскопічних методик лікування вроджених уропатій у дітей.

Консультативний прийом дітей проводиться за адресою:

м. Київ, вул. Ю.Коцюбинського 9а, 2-й поверх поліклініка каб.215, ДУ “Інститут урології НАМН України”

вівторок з 11-00 по 13-00 – завідувач відділом, д.м.н. Петербургський В.Ф.

четвер з 11-00 по 13-00 – старший науковий співробітник, к.м.н. Каліщук О.А.

 

Співробітники:

Старший науковий співробітник, к.м.н. Каліщук Олесь Аркадійович

Працює у відділі з 2000 року.

Освіта вища – Тернопільський медичний інститут ім. акад. І.Я. Горбачевського по спеціальності "Лікувальна справа". (1988-1994 рр.).

Післядипломна освіта - курси спеціалізації в Харківській медичній академії післядипломної освіти, сертифікат спеціаліста по спеціальністі "Дитяча урологія" (1999-2000р.р). Клінічна ординатура по спеціальності "Дитяча урологія" (Інститут урології та нефрології АМН України (2000-2002 рр.) Захистив кандидатську дисертацію по темі: «Ендоскопічне лікування міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей з нейрогенними дисфункціями сечового міхура» (2006р). Курси з дитячої урології – вища категорія;

Стажування за кордоном – м. Москва, Росія (ендоскопічні та лапароскопічні методи лікування в дитячій урології (1999, 2011, 2012рр.).

Сертифікат спеціаліста по ендоскопічним методам лікування в дитячій урології (м. Дніпропетровськ, 2007р).

З 2002 р учасник багатьох Всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій та з'їздів по проблемах дитячої урології. З 2013 р. – асистент кафедри урології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Оперує вади сечостатевої системи: гідронефроз, міхурово-сечовідний рефлюкс, обструктивний та рефлюксуючий мегауретер, нефункціонуюча нирка, конкременти нирок та сечового міхура, екстрофія сечового міхура, травма уретри, патологія сечового міхура (уретероцеле, дивертикул), крипторхізм, гідроцеле, фімоз.

Володіє ендоскопічними та лапароскопічними методами оперативного лікування. Автор 54 наукових праць, має 6 патентів на корисну модель.

 

Клінічна база відділу знаходиться за адресою:

м. Київ, вул. Богатирська 30, 3-й поверх, відділення дитячої урології (тел. 044-412-15-45).

Відділення має 40 ліжок. Клініка оснащена новітнім медичним устаткуванням для лікування дітей із урологічними захворюваннями.

 

Лаборант Л.П. Заржицька

Працює у відділі з 2005 року