Новини

 

 

 

З 2004 р. по теперішній час відділом керує - доктор медичних наук, професор, Сайдакова Наталія Александрова

 

 

Основними напрямками наукової діяльності відділу є:

- Епідеміологія захворювань нирок і сечовивідних шляхів;

- Епідеміологічний моніторинг в урології;

- Медико-соціальні та організаційні аспекти поліпшення резуль татів медичної допомоги хворим урологічного профілю.

 

 

 

 

 

Науково обгрунтовані нормативи забезпеченості дорослого та дитячо го населення Україна спеціалізованими ліжками і лікарями-урологами.

 

Робота відділу посвячена:

- Вивчення захворюваності та поширеності хвороб сечостатевої системи, їх закономірностям і особ ності, визначенню прогностичних тенденцій найбільш поширеною наних і соціально значущих з них (інфекція нирок, туберкульоз, злоякісні і доброякісні захворювання, сечокам'яна хвороба, аномалія розвитку);

- Розробці методичних підходів для профілактики та реабілітації хворих із захворюваннями сечостатевої системи.

 

Систематично здійснюються заходи спрямовані на підвищення кваліфікації лікарів-урологів, андрологів практичної охорони здоров'я на курсах стажування та інформації на базах клінік інституту.

 

Відділ бере участь у плануванні, організації та проведенні з'їздів, науково-практичних конференцій, пленумів, семінарів, а також у контролі за виконанням прийнятих рішень.

 

Співробітниками відділу спільно з МОЗ України щорічно видається відомче видання "Основні показники урологічної допомоги в Україні". До наукової діяльності відділу відноситься також і підготовка наукових кадрів.