Возіанов Сергій Олександрович

 (18.10.1960)

 Директор ДУ «Інституту урології НАМН України» (2011), завідуючий відділенням рентген-ендоурології та літотрипсії ДУ «Інституту урології НАМН України» (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011), член – кореспондент Національної Академїї медичних наук України (2007) за спеціальністю урологія, доктор медичних наук (1994), професор (2000), хірург вищої категорії, професор кафедри урології Національної медичної академії піследипломної освіти ім. П.Л. Шупика (2004).

 

 

Провідний вчений і кваліфікований фахівець у галузі урології, відомий як організатор і керівник нового напрямку в урології – розвитку онкоурології, а саме – діагностики та лікування раку передміхурової залози, хворих на передрак та різні форми раку сечового міхура в Україні. 

Особисто ним, вперше в Україні, науково обґрунтовано і впроваджено в практичну діяльність Інституту урології, урологічні клініки м. Києва та ряду областей України метод фотодинамічної діагностики раку сечового міхура, який дозволяє здійснювати моніторинг результатів лікування даної патології. С.О. 

Возіановим розроблено і запроваджену в клінічну практику нові форми та методи лікування і діагностики захворювань нирок, сечокам’яної хвороби; черезшкірну пункцію кист нирок в діагностичних цілях та аспірацію її вмісту, як лікувальний засіб; перкутанну нефростомію, що дозволяє уникнути травматичного хірургічного втручання та значно зменшує кількість нефректомій. 

Розробив Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Киста нирки набута.», узгоджений із Міністерством охорони здоров’я України і призначений для застосування в спеціалізованих підрозділах клінік всієї України.

Автор 249 наукових робіт, 31 книги (монографій, підручників, посібників та довідників), 35 патентів. Підготував 5 докторів та 23 кандидатів наук.

Член спеціалізованої Вченої ради ДУ «Інституту урології НАМН Украіни», а також спеціалізованих вчених рад з присвоєння наукових ступенів доктора і кандидата наук інших установ, член Асоціації урологів України і м. Києва, член Європейської Асоціації Урологів та Міжнародного урологічного товариства, член редколегій ряду провідних фахових журналів. Нагороджений грамотою АМН України за науково-дослідну роботу «Розробити і впровадити методи диференційованого підходу до лікування кистозних захворювань нирок» (2003), почесною грамотою Президії НАМН України (2011) за значний внесок у розвиток медичної науки у практику охорони здоров’я з нагоди Дня науки.

Основні наукові праці: 

«Клінічна сексологія та андрологія» (1996); 

«Справочник по онкологии» (2000); «Урологія» (2002); 

«Передміхурова залоза та її доброякісна гіперплазія» (2004); 

«Клінічна фізіологія нирок: навчальне видання» (2004); 

«Рак передміхурової залози» (2004);

 «Трансуретральна резекція передміхурової залози в лікуванні її доброякісної гіперплазії» (2005); 

«Урологічна симптоматика» (2005);

«Урологія: підручник» (2005); 

«Клініко-фізіологічні основи реабілітації пацієнтів після аллотрансплантації нирки» (2006); 

«Перкутанна нефролітотрипсія в лікуванні коралоподібного нефролітіазу» (2006); 

«Трансуретральна резекція в лікуванні пухлин сечового міхура» (2007); 

«Синдром гострої ниркової недостатності у новонороджених» (2008); 

«Уретеролітіаз (урологічні аспекти)» (2007); 

«Невідкладна урологія: підручник» (2009); 

«Урология: учебник» (2009); 

«Інфекції в урології: навчальний посібник»(2009); 

«Сучасні можливості лікування ДГПЗ» (2009); 

«Синдромы нарушения функций мочевой системы при опухолях спинного мозга и позвоночника»(2010); 

«Сучасні методи діагностики та лікування ДГПЗ»(2010); 

«Рак нирки»(2011); 

«Рак передміхурової залози»(2011); 

«Урологія: підручник»(2011).