завантажити одним файлом PDF

 

 

Національна академія медичних наук України

Міністерство охорони здоров'я України

Державна установа «Інститут урології НАМН України»

Асоціація урологів України

Aсоціація сексологів та андрологів України

Національна медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика МОЗ України

 

 

Генеральний спонсор

ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»

 

Cпонсори:

ТОВ «БІОНОРИКА», ФЕРРІНГ, «Grand Medical Group AG», Корпорація «АРТЕРІУМ», ТОВ «МЕДЕКСІМ», ТОВ «Екомед»,  ТОВ «ЕлІТмедІка», ТОВ «ЛОРАН ГРУП»,  NIKATOR, САНАТЕК, R. WOLF , ТОВ «ХЕРБІ  ЛАЙФ САЙЄНС-УКРАЇНА», журнал ЗДОРОВ’Є УКРАЇНИ

 

 

Програма Конгресу Асоціації урологів України

13 – 15 червня 2019 року, Україна, м. Київ

 

13 червня  Велика зала

Торгово-промислова палата України (Львівська площа)

08:00-09:00

Реєстрація учасників Конгресу.

Працює виставка фірм-спонсорів

 

09:00-09:15

Відкриття Конгресу Асоціації урологів України.

Голова – член-кореспондент НАМН України, професор С.О. Возіанов.

Президія: член-кореспондент НАМН України, професор В.М. Лісовий.

Присвоєння звання «Почесний член Асоціації урологів України»

Виступи:

від НАМН України

від МОЗ України

від Національної медичної академії післядипломної освіти

ім. П.Л. Шупика МОЗ України

 

09:15-09:30

Доповідь Президента АУУ, директора ДУ «Інститут урології НАМН», член-кореспондента НАМН України, професора С.О. Возіанова.

Організаційне засідання

 

09:30-10:45

Симпозіум компанії  Глаксосмитклайн.

Президія: чл-кор. НАМН України, проф. Возіанов С.О. (Київ).

 

10:45-15:45

Пленарне засідання.  СКХ, ІСШ. (Перерва 12.45-13.10)

Президія – чл-кор. НАМН України, проф. Возіанов С.О. (Київ), чл-кор. НАМН України, проф. Лісовий В.М. (Харків), проф. Черненко В.В., проф. Пасечников С.П. (Київ).

 

Ефективність дистанційної ударно-хвильової літотрипсії у хворих на уретеролітіаз. Возіанов С.О., Возіанов О.С., Юрах А.О. (Київ).

Лечение и профилактика рецидивирующих ИМП у женщин в постменопаузальном периоде. Радьков И.В., Ковалевская П.И., Презов А.И., Республика Беларусь. Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Особливості застосування ЕУХЛ у дітей з СКХ. Возіанов С.О., Шевчук О.О., Мазурець В.О., Возіанов О.С., Юрах А.О. (Київ).

Експериментальний уреаплазмоз: новий погляд на проблему.        Руденко А. В., Романенко А. М., Мітченко М. В., Гриценко Л.М. (Київ).

Использование прокальцитонина как маркера эффективности лечения урологических пациентов. Радьков И.В., Ковалевская П.И., Республика Беларусь. Гомельская городская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Клинические особенности различия стандартной и миниперкутанной нефролитотрипсии в лечении нефролитиаза.      Сагалевич А.И., Сергейчук Р.В.,  Ожогин В.В., Xрапчук А.В., Куценко М.В., Возианов А.С., Гонцов Ю.В., (Київ).

Роль чинників різного таксономічного положення в процесах каменеутворення. Підходи до лікування. Возіанов С.О., Коваль Д.В., Руденко А. В., Шило В.М., Желтовська Н.І., Мітченко М.В. (Київ, Черкаси).

Контактна літотрипсія каменів сечового міхура в газовому середовищі. Рощин Ю.В., Форостина С.П., Комісаренко І.М., Юдін О.І., Ксьонз Н.В., Генбач І.О (ДНМУ, Краматорськ).

Сравнительный анализ эффективности  малоинвазивных методов лечения некоралловидных камней почек. Рощин Ю. В., Мех В. А., Комисаренко И.М., Форостина С.П., Ткаченко С.В., Слободянюк Е.Н., Юдин О.И. (ДНМУ, Краматорськ).

Особливості загального стану хворих на сечокам’яну хворобу єдиної нирки поєднану з цукровим діабетом 2 типу. Возіанов С.О., Сайдакова Н.О., КупрінД.І., БойкоА.І. (Київ).

Стан імунітету у пацієнтів з хронічним абактеріальним простатитом зумовленим герпесвірусною інфекцією. Литвинець Є. А., Федорів А. І. (Івано – Франківськ).

Сучасний підхід до лікування ниркової коліки. Зеляк М.В., Зіняк Б.М., Білищук І.В. (Івано – Франківськ).

Діагностичне  значення  дослідження рівня С-реактивного білка у вагітних, хворих на хронічний пієлонефрит. Литвинець Є. А. (Івано – Франківськ).

Гуморальна реактивність до Hsp60 людини сироватки жінок із хронічними запальними захворюваннями органів малого тазу та сексуальними дисфункціями. Яковенко Л.Ф., Ромащенко О.В., Білоголовська В.В., Цісаренко А. М. , Крупська І.В. (Київ).

Ультрасонографічна оцінка кровоплину судин жіночої передміхурової залози. Григоренко В.М., Ромащенко О.В., Білоголовська В.В., Мельников С.М., Косюхно М.О., Клюс А.Л. (Київ).

Післяопераційні ускладнення у пацієнтів з уретеролітіазом та цукровим діабетом після виконання уретероскопії та контактної уретеролітотрипсії (пневматичної та лазерної).  Возіанов С.О., Черненко В.В., Гурженко А.Ю., Згонник Ю.М., Черненко Д.В., Бондаренко Ю.М., Спирідоненко В.В. (Київ).

Черезшкірна нефролітотрипсія у лікуванні нефролітіазу обох нирок у поєднанні із важкою коморбідністю. Соснін М.Д., Слободянюк В.А., Грицаюк А.А. (Київ).

Ударно-хвильова терапія в лікуванні хвороби Пейроні. Красилюк Л.І., Руденко О.В. (Одеса).

Морфологічні зміни в нирковій тканині та динаміка процесів відновлення перекисних ліпідів при корекції гострого пієлонефриту та супутнього цукрового діабету в експерименті. Борисов С.О., Борисов О.В. (Одеса).

Методи біологічного зворотного зв'язку як фактор підвищення ефективності корекції функціональної дезадаптації м'язів тазового дна у хворих на ненейрогенний гіперактівний сечовий міхур. Дехтяр Ю.М., Кузнєцов Д.О. (Одеса).

Ефективність використання багаторазових та одноразових фіброскопічних ендоскопів в лікуванні хворих с каменями верхніх сечових шляхів. Возіанов С.О., Когут В.В., Джуран Б.В., Сагалевич А.І., Гайсенюк Ф.З., Ошека Г.Ю. (Київ).

Ударно-хвильова терапія в лікуванні хворих на хронічний простатит/синдром хронічного тазового болю та супутню еректильну дисфункції. Красилюк Л.І., Руденко О.В. (Одеса).

 

15:20-18:00

Пленарне засідання.  Реконструктивна урологія.

Президія – проф. Сарычев Л.П. (Полтава),  проф. Черненко В.В. (Київ), проф. Шамраєв С.М. (Київ).

Аналіз ускладнень у пацієнтів з реконструкцією верхніх сечових шляхів за допомогою клаптевої методики.  Щукін Д.В., Демченко В.М. (Харків).

Наш опыт лечения протяженных и комбинированных стриктур уретры. Рощин Ю. В., Форостина С.П., Комисаренко И.М., Генбач И.О., Ксенз Н.В. (ДНМУ, Краматорськ).

Выбор тактики лечения больных с посттуберкулезними стриктурами мочеточника. Арканов Л.В., Бородин Э.П., Новиков Б.И.,Скорняков С.Н., Уральский НИИ фтизиопульмонологии.

Перший досвід симультанної передочеревинної пластики пахвинних гриж при виконанні одномоментної за лобкової простатектомії. Шапринський В.О., Горовий В.І., Барало І.В., Капшук О.М., Потєха Ю.Б., Кобзін О.Л., Мисак А.І. (Вінниця).

СИМУЛЬТАННАЯ ОПЕРАЦИЯ: удаление инкапсулированной пули из мышц боковой стенки живота и выполнение нефролитотомии (случай из практики). Аллазов С.А., Латипов А.О., Гафаров Р.Р., Ишанкулов О.А. Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан.

Ліхен склерозуючий баланопостит з облітерацією дистального відділу уретри. Клінічне спостереження. Саричев Л.П.,Саричев Я.В., Савченко Р.Б. (Полтава).

Наш опыт открытой уретропластики при длинных стриктурах и облитерациях уретры.  Возианов С.А., Шамраев С.Н., Бабюк И.А, Шамраева Д.Н.,. Ридченко М..А. (Київ).

Лапароскопічні операції в урології. Впровадження та 5 років досвіду. Возіанов С.О., Когут В.В., Джуран Б.В., Сагалевич А.І., Гайсенюк Ф.З., Ошека Г.Ю. (Київ).

Видалення пухлинних тромбів правого передсердя без використання штучного кровообігу. Лісовий В.М., Щукін Д.В., Хареба Г.Г., Гарагатий А.І., Поляков М.М., Мозжаков П.В. (Харків).

 

13 червня   Конференц-зала

Державна установа «Інститут урології НАМН» (вул.В.Винниченка, 9-А)

12:15-15:00

Пленарне засідання. Нові технології, сексологія, огляди, різне

Президія – проф. Горпинченко І.І., проф. Гурженко Ю.М., проф. Костєв Ф.І. (Одеса).

 

Перспективи застосування клітинної терапії у лікуванні пацієнтів з  еректильною дисфункцією.  Горпинченко І.І., Ситенко А.М. (Київ).

 

Нове у лікуванні хвороби Пейроні.  Гурженко Ю.М. (Київ).

 

Ударно-хвильова терапія у лікуванні хворих на еректильну дисфункцією судинного генезу.  Аксьнов П.В. (Київ).

Аналіз периопераційних результатів відкритого та лапароскопічного методів оперативного лікування варикоцеле. Зайцев В.І., Федорук О.С., Ілюк І.І., Владиченко К.А., Візнюк В.В., Степан В.Т., Степанченко М.С., Широкий В.С. (Чернівці).

Принципи лікування хворих хронічним простатитом (синдром хронічного тазового болю).  Нуріманов К.Р. (Київ).

 

Шляхи корекції сексуальних розладів у жінок з дисфункцією тазового дна.  Щербак М.О., Пучко М.С. (Київ).

 

Вплив фотоселективної вапорізації на статеву функцію у хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

Ситенко А.М., Вінтонів О.Р. (Київ, Івано-Франківськ)

 

Сучасні тенденції пенільної хірургії. Корнієнко О.М. (Київ).

 

Значення еректильної дисфункції у розвитку сексуальної дезадоптації пари.  Щербак М.О., Корнієнко О.М., Мар'яненко О.А.  (Київ).

 

Наш опит фармакологічної корекції еректильної дисфункції.

Корнієнко О.М. (Київ).

Особливості формування груп осіб первинно визнаних інвалідами внаслідок хвороб сечостатевої системи в Україні.  Пасєчніков С.П., Сайдакова Н.О., Дмитришин С.П. (Київ, Вінниця).

 

14 червня

08.25            Відкриття меморіальної дошки академіка Возіанова Олександра Федоровича

Київ, Винниченка 9а, Інститут урології НАМН України

 

 

14 червня

Велика зала

Торгово-промислова палата України (Львівська площа)

 

09:00-12:45

Європейська школа урологів –                 

European School of Urology

 

12:45-13:15

Перерва

 

13:15-15:00

Пленарне засідання. Школа: Сексуальне здоров’я жінок різних вікових груп

Президія  – проф. Ромащенко О.В.  (Київ), проф. Дронова В.Л. (Київ),  проф. Григоренко В.М. (Київ).

 

Предиктори формування розладів сексуального бажання у жінок. Мельников С.М., доктор мед. наук, проф. (Київ).

 

Ефективність  використання методу доплерографії судин зони клітора  при оцінці стану сексуального здоров’я жінки. Білоголовська В.В. (Київ).

 

Ідентифікація та типи жіночої передміхурової залози. Григоренко В.М. доктор мед. наук, проф., Білоголовська В.В. канд. мед. наук, Косюхно М.О. (Київ).

 

Стан сексуального здоров’я жінок під час вагітності та лактації. Дронова В.Л. доктор мед. наук, проф., Теслюк Р.С. канд.мед.наук, Мокрик О.М. канд.мед.наук (Київ).

 

Лібералізація статевих стосунків в підлітковому віці, як ризик формування порушень репродуктивного здоров’я у жінок. 

Мироненко Н.О. канд.мед.наук, Джураєва Л.С. (Київ).

 

Сексуальний біль у жінок:етіологія,механізми формування, діагностика, лікування.  Ромащенко О.В. (Київ).

 

Секс та джаз. Шуляк О.В.,  Ромащенко О.В.  (Київ).

 

15:00-17:55

Пленарне засідання. Онкоурологія

Президія  –  проф. Сакало В.С. (Київ),   проф. Пасечников С.П. (Київ), проф. Григоренко В.М. (Київ).

Ультрасонографічні та морфологічні паралелі в діагностиці та оцінці функціональної спроможності нирок до та після органозберігаючих операцій з приводу новоутворень нирок. Білоголовська В.В., Григоренко В.М., Романенко А.М., Перета Л.В.,  Банос О.О. (Київ).

Негенітоуринарні ускладнення радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: результати п’ятирічного одноцентрового когортного дослідження. С.О. Возіанов, С.М. Шамраєв, А.М. Леоненко, ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ.

 

Экстраперитонеальная цистэктомия в лечении местнораспространенного рака мочевого пузыря. Тиляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Халилов Ш.М, Набиев С.Р. (Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз.).

Вплив середньої долі доброякісної гіперплазії передміхурової залози на результати фотоселективної вапоризації Green Light протягом 4 років спостереження. Головко С.В. (Київ).

Роль геминефрэктомии при раке почки. Тилляшайхов М.Н., Абдурахмонов Д.К., Халилов Ш.М., Исматов Б.Н. (Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз.).

 

Эхографическая дифференциальная диагностика туберкулеза и опухоли почки. Тилляшайхов М.Н., Хакимов М.А., Абдурахмонов Д.К, Халилов Ш.М, Абдикаримов М.Г. (РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии МЗ Республики Узбекистан, Ташкент).

Оцінка результатів комплексної гормональної та радіонуклідно-медикаментозної терапії раку передміхурової залози. Григоренко В.М., Щербіна О.В., Волков С.С., Данилець Р.О . (Київ).

Значение мультифокальной биопсии в диагностике поражений мочевого пузыря. Абдурахмонов Д.К., Хакимов М.А., Алиджанов С.К., Халилов Ш.М. (Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз.).

Комбинированные операции – метод выбора при местно-распространенных и осложненных формах опухолей малого таза. Тилляшайхов М.Н., Гринберг В.В., Абдурахмонов Д.К., Халилов Ш.М., Салимов О.А. (Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз.).

HIFU-терапия в лечении больных ДГПЖ. Шодмонова З.Р., Нарзикулов Р.Б., Гафаров Р.Р., Юсупов Дж.Ф., Самаркандский Государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан.

Монополярная энуклеорезекция предстательной железы. Возианов С.А., Шамраев С.Н., Шамраева Д.Н.,. Ридченко М.А. (Київ).

Переваги лапароскопичних нефрон-зберігаючих операцій проти відкритих люмбальних парціальних нефректомій  при лікуванні пацієнтів із нирково-клітинним раком. Возіанов С.О., Шамраєв С.М., Васильєва В.Д., Шамраєва Д.М., Рідченко М.А. (Київ).

Імунологічні предиктори  ранньої діагностики раку передміхурової залози і ДГПЗ у чоловіків різних вікових груп. Черненко В.В., Драннік Г.М., Бондаренко Ю.М., Петрина О.П., Савченко В.С, Порошина Т.В., Черненко Д.В., Савчук В.Й. (Київ).

Вибір методу деривації сечі після цистектомії, як основний показник якості життя. Костєв Ф.І., Савчук Р.В., Ходос В.М.( Одеса).

 

15 червня

Від’їзд  учасників  Конгресу